Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки НАПН України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рівненський державний гуманітарний університет

Національний політехнічний інститут (м. Мехіко, Мексика)

Вища лінгвістична школа (м. Честохов, Польща)ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь 20 травня 2021 року у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

 «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»,

яка присвячена 150-річчю з дня народження Володимира Гнатюка

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, вчителі закладів загальної середньої освіти.

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Форма участі у конференції: дистанційна. 

Результати конференції:

    1. Індексація поданих матеріалів у Google Scholar.

    2. Кожен учасник конференції отримає іменний сертифікат, який міститиме  рекомендацію щодо зарахування 1 кредиту ЄКТС (6 год – за участь у конференції, 24 год – за підготовку тез виступу) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

    1.  Актуальні проблеми підготовки вчителів фізики, астрономії та математики в умовах реформування загальної середньої та вищої освіти. 

    2. Актуальні проблеми підготовки вчителів біології та хімії в умовах реформування загальної середньої та вищої освіти.

    3. З досвіду викладання фізики, астрономії, математики, хімії та біології в закладах загальної середньої освіти.

    4. Інтеграція природничих наук у змісті освіти основної та старшої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Для участі в конференції необхідно заповнити до 14 травня 2021 року реєстраційну форму  за посиланням  та надіслати в оргкомітет:

        ◦ тези доповідей 3-5 сторінок (згідно з вимогами за посиланням                                         http://physicsnature.tnpu.edu.ua/page/requirements/);

        ◦ копію квитанції про оплату організаційного внеску (квитанцію про оплату необхідно надіслати на електронну адресу conf.fm.cb@gmail.com з поміткою «Конференція». Назва файлу – прізвище автора. Наприклад Степанюк_Тези, Степанюк_Квитанція),

Редакційна колегія залишає за собою право рецензування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів (індексується Google Scholar), який можна буде завантажити в PDF-форматі зі сторінки конференції http://physicsnature.tnpu.edu.ua/archive/.

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн.

Організаційний внесок включає оплату організаційних витрат і послуг зв’язку, макетування збірника та розсилку сертифікатів.

Організаційний внесок потрібно перерахувати на картковий рахунок ПриватБанку № 5168742724622182 (отримувач – Степанюк Олександр Іванович, призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції).

За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету конференції.


КОНТАКТИ координаторів конференції:

Степанюк Алла Василівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені  Володимира Гнатюка. моб. тел.: 0985722249
e-mаil: alstep@tnpu.edu.ua.
Мохун Сергій Володимирович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені  Володимира Гнатюка. моб.тел.: 0672568911
e-mail: mohun_sergey@ukr.net.