ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ.

Члени оргкомітету:

Фальфушинська Галина Іванівна – доктор біологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ, м. Тернопіль;

Головко Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ; 

Засєкіна Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи, м. Київ; 

Igor Lashkevych (Ігор Лашкевич) – Profesor investigador SNI nivel I e integrante del Cuerpo Académico de Doctorado, SEPI-UPIITA-IPN (професор академії базових наук професійного інтердисциплінарного підрозділу інженерії та передових технологій Національного політехнічного інституту, Мехіко, Мексика);

Tomasz Kuk (Томаш Кук) – Prorektor ds. współpracy z Ukrainą oraz z krajami byłego Bloku Wschodniego Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (проректор з питань співробітництва з Україною та країнами колишнього Східного блоку Вищої лінгвістичної школи, м. Ченстохова, Польща);

Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Дробик Надія Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру природничої освіти та науки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Величко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ; 

Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Кремінський Борис Георгійович – доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ;

Чумак Микола Євгенійович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький;

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету;

Барановський Віталій Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент, зав. кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Покась Лілія Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри психолог-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ;

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ;

Міщук Наталія Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.

Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Габрусєв Валерій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання  ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;