ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ.

Члени оргкомітету:

Дробик Надія Михайлівнадоктор біологічних наук, професор, перший проректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль;

Задорожна Ірина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ, м. Тернопіль;

Головко Микола Васильович – доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ;

Засєкіна Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ;

Кремінський Борис Георгійович – доктор педагогічних наук, доцент, начальник відділу роботи з обдарованою молоддю державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ;

Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань;

Jankowycz Oleksandra – kierownik katedry edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doktor habilitowany, profesor, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy (Polska);

Mateusz Muchacki – zastępca dyrektora, Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki, doktor habilitowany, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska);

Ruslan Mariychuk – doc., PhD, Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia);

Боднар Оксана Ігорівна – доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічно факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль;

Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Чумак Микола Євгенійович –доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної фізики та методики навчання фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ;

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру природничої освіти та науки ТНПУ імені Володимира Гнатюка,м. Тернопіль;

Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, завідувачка відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький;

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне;

Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Барановський Віталій Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент ТНПУ іменіВолодимира Гнатюка, м. Тернопіль; провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ;

Міщук Наталія Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль;

Габрусєв Валерій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль.