Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки НАПН України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рівненський державний гуманітарний університет

Національний політехнічний інститут (м. Мехіко, Мексика)

Вища лінгвістична школа (м. Честохов, Польща)
ПРОГРАМА
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ,


яка присвячена 150-річчю з дня народження Володимира Гнатюка


20 травня 2021 року 


м. Тернопіль


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ), м. Тернопіль;


Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ.


Члени оргкомітету:

Фальфушинська Галина Іванівна – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ, м. Тернопіль;

Головко Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ; 

Засєкіна Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з наукової роботи, м. Київ; 

Igor Lashkevych (Ігор Лашкевич) – Profesor investigador SNI nivel I e integrante del Cuerpo Académico de Doctorado, SEPI-UPIITA-IPN (професор академії базових наук професійного інтердисциплінарного підрозділу інженерії та передових технологій Національного політехнічного інституту, Мехіко, Мексика);

Tomasz Kuk (Томаш Кук) – Prorektor ds. współpracy z Ukrainą oraz z krajami byłego Bloku Wschodniego Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (проректор з питань співробітництва з Україною та країнами колишнього Східного блоку Вищої лінгвістичної школи, м. Ченстохова, Польща);

Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Дробик Надія Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру природничої освіти та науки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Величко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ; 

Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Кремінський Борис Георгійович – доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ;

Чумак Микола Євгенійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Подопригора Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький;

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету;

Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Барановський Віталій Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Покась Лілія Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ;

Мацюк Віктор Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ;

Міщук Наталія Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.

Федчишин Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри фізики та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Габрусєв Валерій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання  ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.


ЧЕТВЕР, 20 ТРАВНЯ 2021 року

Посилання на онлайн зустріч


1000 – ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВСТУПНЕ СЛОВО:

БУЯК БОГДАН БОГДАНОВИЧ

Співголова Оргкомітету конференції, ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

ТОПУЗОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 

Співголова оргкомітету конференції, директор Інституту педагогіки НАПН України.ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ:Фальфушинська Галина Іванівна – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ, м. Тернопіль;

Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань);

Вавринів Лілія Анатоліївна – кандидат географічних наук, директор Тернопільської ЗОШ 1-III ст. № 28, переможець обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2021» у номінації «Керівник закладу освіти», стейкхолдер освітньо-професійної програми Середня освіта (Природничі науки)

Павелків Віталій Романович – доктор психологічних наук, професор, декан психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

Дробик Надія Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;

Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль;


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: проф. Степанюк Алла Василівна, доц. Мацюк Віктор Михайлович, 
доц. Габрусєв Валерій Юрійович

Головко Микола Васильович, Кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ.

Засєкіна Тетяна Миколаївна, Кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.

Грицай Наталія Богданівна, Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук та методик їх навчання. Рівненський державний гуманітарний університет. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Malykhin Oleksandr Volodymyrovych1, Aristova Nataliia Oleksandrivna2, 1Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 2Head of the Didactics Department of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.  2Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the International Relations and Research Cooperation Department of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine. SOFT SKILLS DEVELOPMENT STRATEGIES FOR FUTURE TEACHERS OF MATHS AND NATURAL SCIENCES IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES.

Hlebová Miroslava1, Міронець Людмила Петрівна2, Москаленко Микола Павлович 1Ph.D., Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic; 2Кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. ОСОБЛИВОСТІ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ

Колесник Марина Олександрівна1, Демченко Наталія Ростиславівна2 1Доктор педагогічних наук, доцент, 2Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КОНСТРУЮВАННІ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ЗВО.

Ягенська Галина Василівна, Кандидат педагогічних наук,  Народна вчителька України, комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області». З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В GOOGLE-CLASSROOM


СЕКЦІЯ 1

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ.
Модератор: доц. Мацюк Віктор Михайлович

Мартинюк Михайло Тадейович, Махомета Тетяна Миколаївна 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗЗСО ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОСНОВІ

Мельник Юрій Степанович
Інститут педагогіки НАПН України
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ МЕХАНІКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Malykhin Oleksandr Volodymyrovych, Aristova Nataliia Oleksandrivna
Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
SOFT SKILLS DEVELOPMENT STRATEGIES FOR FUTURE TEACHERS OF MATHS AND NATURAL SCIENCES IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Олендр Тетяна Михайлівна, Дробик Надія Михайлівна, Степанюк Алла Василівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Махомета Тетяна Миколаївна, Тягай Ірина Михайлівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИ ДИСЦИПЛІН

Чередник Діана Степанівна
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Благодир Людмила Андріївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Слюсаренко Ніна Віталіївна
Херсонський державний університет
ОСОБИСТІСНИЙ ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Барна Любов Степанівна, Похила Христина Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Боднар Оксана Ігорівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Решітник Юлія Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)

Кузьменко Василь Васильович
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Карабін Оксана Йосифівна, Громяк Мирон Іванович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Жирська Галина Ярославівна, Кундік Ірина Вікторівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Мацюк Віктор Михайлович, Крижановський Сергій Юрійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Лечаченко Софія Анатоліївна, Барна Любов Степанівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПРИЙОМИ МНЕМОТЕХНІКИ І ЕЙДЕТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Чаплагіна Віра Миколаївна
ліцей № 28 Львівської міської ради
ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

Федачківський Віталій Дмитрович1, Годун Петро Іванович2
1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
2Кременецький лісотехнічний коледж
КОРЕГУВАННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ОЗНАЧЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН У 2019 РОЦІ

Солонецька Ганна Володимирівна, Богдан Юлія Юріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Басістий Павло Васильович, Чопик Павло Іванович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Скрипник Сергій Васильович, Олійник Ірина Олегівна
Хмельницький національний університет
STEM-OCBITA ЯK ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФOPMУBAHHЯ ДOCЛIДHИЦЬKОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ HA ЗAHЯTTЯX НАУКОВОГО ГУPTKА «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ»

Чернецька Марія Петрівна, Мохун Сергій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ У ФІЗИЦІ ТА АСТРОНОМІЇ»

Москалюк Наталія Володимирівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Кравчук Василь Ростиславович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ

Карташова Ірина Іванівна
Херсонський державний університет
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З БІОЛОГІЇ

Винниченко Іванна Степанівна, Федчишин Ольга Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Бабенко Олена Михайлівна, Харченко Юлія Володимирівна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛАБОРАТОРНО-ХІМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Жорова Ірина Ярославівна
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИМІРІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Станіслав Володимирович Мазур
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ-ПЕДАГОГАМИ

Богайчук Руслана Василівна
Тернопільська ЗОШ № 24
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Зінькова Ілона Сергіївна, Степанюк Алла Василівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Бабій Марія Ігорівна, Міщук Наталія Йосипівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАННЯ УЧНІВ БІОЛОГІЇ

Совгіра Світлана Василівна, Пономаренко Сергій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Марочкіна Тетяна Василівна 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО АНАЛІЗУ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Возносименко Дарія Анатоліївна 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Поліщук Тетяна Вікторівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Красноштан Ігор Васильович, Манзій Олена Павлівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Поліщук Тетяна Вікторівна1, Небиков Михайло Валентинович2
1Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ 


СЕКЦІЯ 2

З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ.
Модератор: доц. Габрусєв Валерій Юрійович

Величко Людмила Петрівна
Інститут педагогіки НАПН України
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ З ХІМІЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Кизенко Василь Іванович
Інститут педагогіки НАПН України
КОНСТРУЮВАННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Коршевнюк Тетяна Валеріївна
Інститут педагогіки НАПН України
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ (АДАПТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ)

Засєкін Дмитро Олександрович
Інститут педагогіки НАПН України
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Люленко Світлана Олександрівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ В НУШ

Гончарук Валентина Анатоліївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
З ІСТОРІЇ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ (20-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Подзерей Роман Вікторович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НУШ

Грубінко Василь Васильович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧОЇ СВІТИ

Барна Микола Миколайович, Барна Любов Степанівна 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З КУРСУ «БОТАНІКА. АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дзюрбас Людмила Сергіївна, Степанюк Алла Василівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В 6 КЛАСІ

Мацюк Оксана Богданівна, Пида Світлана Василівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АГРОХІМІЇ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Кравченко Марина Олександрівна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК (ЗА ПРОГРАМОЮ О. КОЗЛЕНКА, Д. ШАБАНОВА)

Краснобокий Юрій Миколайович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ВІДНОСНОСТІ У ФІЗИЦІ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИВЧЕННЯ

Руда Анастасія Вячеславівна, Міщук Наталія Йосипівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (M-LEARNING) В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ З БІОЛОГІЇ 
 
Сорощук Катерина Миколаївна1, Іваніцька Валентина Григорівна2
1Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей, м. Чернівці
2Чернівецький національний університет
ВИКОРИСТАННЯ УЧНІВСЬКИХ ПРОЄКТІВ ЯК УМОВИ ОСОБСТИСТІСТНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Волошин Олена Сергіївна, Гуменюк Галина Богданівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІМ ВЧИТЕЛЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Федчишин Ольга Михайлівна, Мохун Сергій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ПРОЄКТНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ЗАСIБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Жирська Галина Ярославівна, Пастух Юлія Антонівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Васильченко Лілія Володимирівна
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ В УМОВАХ НУШ

Фролов Дмитро Олександрович
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Хохлова Лариса Григорівна, Хрін Олена Валеріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ШКОЛІ

Мельник Віра Йосипівна, Луцюк Ольга Михайлівна
Рівненський державний гуманітарний університет
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В ШОСТОМУ КЛАСІ

Korsun Igor Vasylovych, Gladka Oksana Volodymyrivna
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
THE IMPORTANCE OF LIGHT IN HUMAN LIFE

Грод Інна Миколаївна, Онищук Софія Олександрівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Жирська Галина Ярославівна, Романюк Діана Назаріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «БІОЛОГІЯ»

Волошин Олена Сергіївна, Гуменюк Галина Богданівна 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІМ ВЧИТЕЛЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Логвіна-Бик Тетяна Анатоліївна1, Бик Наталя Володимирівна2
1Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
2Загальноосвітня школа №7, м. Мелітополь
ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

Боть Людмила Петрівна, Красовська Олена Михайлівна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АСТРОНОМІЇ

Хохлова Лариса Григорівна, Мигалевич Олеся Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ НА УРОКАХ АЛГЕБРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Мельник Віра Йосипівна, Шахієва Марина Петрівна
Рівненський державний гуманітарний університет
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Вакал Анатолій Петрович, Міронець Людмила Петрівна, Торяник Валентина Миколаївна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «БОТАНІЧНИЙ САД СУМДПУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Федачківський Віталій Дмитрович, Дрогобицький Юрій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ПЕРЕКОНЛИВИЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ЗМІНИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ НЬЮТОНА

Коссак Григорій Михайлович, Монастирська Світлана Семенівна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Брюховецька Ірина Володимирівна, Мельниченко Мар’ян Іванович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ЯК ЗАСОБУ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОЧАТКОВИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ

Галицька Наталя Євгенівна
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ПРЕДМЕТ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Білецька Надія Ярославівна1, Федчишин Ольга Михайлівна2
1Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4
2Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Бронішевська Оксана Василівна
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
ВПЛИВ СВІТОГЛЯДНИХ ПОЗИЦІЙ РЕНЕ ДЕКАРТА НА АКТУАЛІЗАЦІЮ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ СТУДЕНТІВ НАДДНІПРЯНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Габрусєв Валерій Юрійович, Грод Іван Миколайович, Чопик Павло Іванович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Штемпель Оксана Анатоліївна
Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради
МОЖЛИВОСТІ GOOGLE ФОРМИ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Хохлова Лариса Григорівна, Деркач Мар’яна Орестівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ

Дзевенко Марія Віталіївна, Пацалон Ольга Михайлівна
Ліцей «Львівський» Львівської міської ради
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Жирська Галина Ярославівна, Войтович Марія Андріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Бабкова Олена Олексіївна
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ІННОВАЦІЙНІ СЦЕНАРІЇ УРОКІВ БІОЛОГІЇ

Косюхно Діана Сергіївна
ліцей №28 Львівської міської ради
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЗГІДНО СУЧАСНИХ ВИМОГ

Хохлова Лариса Григорівна, Богач Олеся Олександрівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Бондарук Олена Михайлівна
Лопушненський ЗЗСО I-II ступенів Лановецької міської ради Кременецького району
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Шандрук Тетяна Анатоліївна
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю
ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Кулик Ігор Васильович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ» В КУРСІ ФІЗИКИ 7 КЛАСУ

Іванків Анна Любомирівна, Шпуляк Лідія Владиславівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
МЕТОД ПРОЄКТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Сорока Мирослава Валентинівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У ШКОЛЯРІВ 

Небикова Тетяна Андріївна, Комінарець Олександр Євгенович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


СЕКЦІЯ 3

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Модератор: доц. Мохун Сергій Володимирович

Головко Світлана Григорівна 
Інститут педагогіки НАПН України
ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сіпій Володимир Володимирович
Інститут педагогіки НАПН України
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ STEM КАБІНЕТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Гончарова Наталія Олександрівна
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО STEM-НАВЧАННЯ

Барняк Ольга Вікторівна, Мохун Сергій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Тулайдан Галина Миколаївна, Симчак Руслан Васильович, Барановський Віталій Сергійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Декарчук Сергій Олександрович 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ

Мартинюк Сергій Володимирович, Генсерук Галина Романівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кохановська Олена Вікторівна
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Горбатюк Наталія Миколаївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ХІМІЧНОГО ЦИКЛУ

Солонецька Ганна Володимирівна, Заяць Юлія Андріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ PADLET НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Габрусєв Валерій Юрійович, Мохун Сергій Володимирович, Басістий Павло Васильович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
WEB-ДОДАТОК ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ

Федчишин Ольга Михайлівна, Снігур Лілія Іванівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ «НА УРОК» У РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Симчак Руслан Васильович, Тулайдан Галина Миколаївна, Барановський Віталій Сергійович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ І РЕСУРСІВ

Кушнір Алла Іванівна1, Язловицька Людмила Степанівна2
1Чернівецька гімназія №2 Чернівецької міської ради
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 2)

Юзбашева Галина Сергіївна
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЯК НАУКОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ

Ліннік Ірина Сергіївна, Мохун Сергій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРАКТИКУМ З АСТРОНОМІЇ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Гончарук Віталій Володимирович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Солонецька Ганна Володимирівна, Кавка Зоряна Петрівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кравченко Анастасія Миколаївна
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ-ЗАХИСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ОНЛАЙН

Зарічнюк Людмила Миколаївна1, Люта Юлія Володимирівна2
1Чорноострівський професійний аграрний ліцей
2Острівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
ПРОГРАМИ-СИМУЛЯТОРИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Підгайна Галина Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Галушко Сергій Миколайович 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Давискиба Вікторія Василівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

СЕКЦІЯ 4

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЗМІСТІ ОСВІТИ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.
Модератор: проф. Степанюк Алла Василівна

Засєкіна Тетяна Миколаївна, Тишковець Марія Дмитрівна
Інституту педагогіки НАПН України 
ІНТЕГРАЦІЯ В ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Грицай Наталія Богданівна, Кирильчук Ольга Олегівна
Рівненський державний гуманітарний університет
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Садовий Микола Ілліч1, Каленчук Еліна Валентинівна2
1Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка
2Войнівська ЗЗСО І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ

Ткаченко Ігор Анатолійович, Краснобокий Юрій Миколайович, Підгорний Олександр Васильович 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Чумак Микола Євгенійович
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Декарчук Марина Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДИЧІ НАУКИ» В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Підгорний Олександр Васильович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Войтович Оксана Петрівна
Рівненський державний гуманітарний університет
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Гнатюк Оксана Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)» ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР) 

Барна Ольга Василівна, Грод Інна Миколаївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФУНКЦІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПОШУКУ GOOGLE НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Ільніцька Катерина Сергіївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
«ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ» ЯК ІНТЕГРАТИВНА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В ОПП ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»

Столяр Оксана Борисівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ НА ПРИКЛАДІ ПРОФІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КУРСУ «СУПРАМОЛЕКУЛЯРНА ХІМІЯ»

Бак Вікторія Федорівна
Бахмутський НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей», м. Бахмут, Донецька обл.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В СТВОРЕННІ ПІДРУЧНИКА «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Глемба Галина Володимирівна, Федчишин Ольга Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» У РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Ткаченко Ігор Анатолійович, Гребініченко Дарья Ігорівна 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Денисюк Наталія Василівна, Шумик Любов Ростиславівна
Рівненський державний гуманітарний університет
ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Лихолат Світлана Євгенівна, Мохун Сергій Володимирович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СУЧАСНА КОСМОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ»

Гуменюк Галина Богданівна1, Пасічник Марія Павлівна2, Ястремська Світлана Олександрівна3 
1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 імені Руслана Муляра
3Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ «ЕКОЛОГІЧНОЇ АБЕТКИ»)

Осіпенко Наталія Сергіївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ НА УРОКАХ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ


ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (предметні спеціальності: «Природничі науки»; «Біологія та здоров’я людини», «Хімія», «Фізика», «Математика»).
2.  Підведення підсумків конференції.