Крячко Іван Павлович />

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АСТРОНОМІЧНОГО СКЛАДНИКА БАЗОВОГО КУРСУ ФІЗИКИ

Крячко Іван Павлович

Зважаючи на цілі навчання астрономії в загальноосвітній школі, завданнями астрономічного складника базового курсу фізики можна виокремити формування та розвиток у здобувачів освіти: • цілісної системи знань про Всесвіт — предметної компетентності; • загальнокультурної компетентності учня через опанування астрономічними знаннями, що увійшли до світової культури; • наукового світогляду через опанування методів наукового пізнання та навчального матеріалу астрономічного змісту; • пізнавальної діяльності у процесі вивчення навчального матеріалу астрономічного змісту.
На даний час коментарі відсутні!