Гайда Василь Ярославович, Касьянчук Віталій Дорофійович />

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Гайда Василь Ярославович, Касьянчук Віталій Дорофійович

В час швидкого розвитку цифрових технологій особливої актуальності набуває навчання протягом усього життя з метою збереження існуючих та набуття нових навичок, що дозволять ефективно інтегруватися у суспільне життя та успішно реалізовувати свій інтелектуальний потенціал. Для суспільства, яке стає цифровим та мобільним, потрібно запроваджувати нові способи та методи навчання. Цифрові технології активно заповнюють побут людини та проникають в освітній простір закладів освіти. На їх основі розробляються гнучкі освітні середовища, які адаптовані до потреб високомобільного суспільства.
На даний час коментарі відсутні!