Габрусєв Валерій Юрійович, Грод Іван Миколайович, Кулянда Олена Олегівна />

ЗАСОБИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Габрусєв Валерій Юрійович, Грод Іван Миколайович, Кулянда Олена Олегівна

Сучасний навчальний процес неможливо уявити без активного використання інструментарію для оцінювання навчальних досягнень студентів. Методи та засоби оцінювання результатів навчання створювалися протягом усього періоду існування людства, відколи почало передавати останніх ста років, удосконалюється і тепер. Розвиток технологій, педагогічної науки виводить такий інструментарій на новий рівень. Контроль знань здійснюється на всіх етапах навчання. Разом з тим, здійснюючи контроль навчальні досягнення, необхідно забезпечити відповідність оцінювання знань та умінь вимогам загальної теорії вимірів і спиратися на критерії, що дозволяють оцінити якість отриманих результатів. Найважливішими серед цих критеріїв ми вважаємо об'єктивність, надійність, валідність, точність.
На даний час коментарі відсутні!