Василь Когут, Уляна Мурашко />

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ

Василь Когут, Уляна Мурашко

Як відомо, поняття є результатом виділення істотних відносин об’єкта, їх фіксації у модельній формі, а мислення може розглядатися як процес оперування поняттями. Саме завдяки поняттям мислення набуває характеру узагальненого відображення дійсності. Поняття становлять фундамент кожного навчального предмета, є основною знаннєвого компонента предметної компетентності учнів.
На даний час коментарі відсутні!