Міщук Наталія Йосипівна, Степанюк Алла Василівна, Дробик Надія Михайлівна />

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Міщук Наталія Йосипівна, Степанюк Алла Василівна, Дробик Надія Михайлівна

У зв’язку з входженням України до Європейського освітнього простору, основною метою професійної освіти залишається підготовка кваліфікованого фахівця відповідного рівня й профілю, який є конкурентоспроможним на вітчизняному та світовому ринках праці, вільно володіє своєю професією, здатний до ефективної роботи зі спеціальності, готовий до постійного професійного саморозвитку і самовдосконалення, формування власної кар’єри, є відповідальним за результати своєї професійної діяльності, володіє соціальною й професійною мобільністю.
На даний час коментарі відсутні!