Сидорович Марина Михайлівна />

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ЯК ВПРОВАДЖЕННЯЧ STEM- ОСВІТИ У ТЕОРЕТИЧНУ АУДИТОРНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Сидорович Марина Михайлівна

Принцип міждисциплінарності у підготовці фахівців сьогодні безпосередньо пов’язаний із STEM-освітою, яка просувається у всіх ланках навчання. Вона стала майданчиком для широких дискусій, що визначають у світі напрямки формування освітянської політики та практики, зокрема, підготовки вчителів. Український освітянський простір не залишився поза вказаної дискусії. Проте, не зважаючи на її існування, чіткого і однозначного визначення поняття «STEM-освіта» не має. Про це свідчить власний аналіз вітчизняної і англомовної літератури, у якій містяться спроби розв’язати вказану проблему.
На даний час коментарі відсутні!