Сорока Ольга Володимирівна, Закордонець Наталія Іванівна />

ПЕРСПЕКТИВИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Сорока Ольга Володимирівна, Закордонець Наталія Іванівна

Новий Державний стандарт ґрунтується на особистісно зорієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходах. Однією з ключових компетентностей є спілкування іноземними мовами. Її реалізація означає сформоване вміння розуміти іноземну мову, усно та письмово висловлювати та пояснювати поняття, факти та погляди; уміння міжкультурного спілкування. Сформувати цю компетентність можна за допомогою білінгвальної освіти.
На даний час коментарі відсутні!