Покась Лілія Антонівна />

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Покась Лілія Антонівна

Завдання, що ставляться перед сучасними закладами гімназії та ліцею в контексті Нової української школи, спрямовані на створення оптимальних освітніх умов, які б допомагали учнівській молоді старшої школи підвищувати свій інтелектуальний предметний потенціал та професійну компетентність. Аналіз літературних та інформаційних джерел, вивчення досвіду освітньої практики дають можливість зробити висновок, що важливими в цьому сенсі є питання, пов’язані з підготовкою майбутнього учителя до організації навчання курсів за вибором природничого спрямування в гімназії та ліцеї.
На даний час коментарі відсутні!